RENGÖRING AV SUREPLAY

Hållbart och rent fallskydd

:::

UNIK TEKNIK

Bara vatten – inga kemikalier!

Nu lanserar vi en efterfrågad tjänst: rengöring av lekplatsers fallskydd. Vi har ett unikt avtal och är ensamma i Sverige om att erbjuda denna miljövänliga rengöring.

  • ÅTERSTÄLLER FALLSKYDDSFÖRMÅGAN
  • ÅTERSTÄLLD DRÄNERINGSFÖRMÅGA
  • BARA VATTEN – INGA KEMIKALIER
  • FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN
  • REDUCERAD HALKRISK

PATENTERAD TEKNIK FÖR MILJÖN

Vår maskin är patenterad och kommer från Sandmaster. Vi är ensamma i Sverige rättigheterna till tekniken.

Vi använder bara vatten och inga kemikalier vid rengöringen. Detta är möjligt genom en helt unik och patenterad tvätteknik. Det är vara genom Sandmaster som denna rengöring kan erbjudas. Genom specialutvecklade roterande munstycken sprutas vatten under mycket högt tryck på beläggningen för att frigöra smutspartiklarna. I samma arbetsprocess sugs dem upp genom ett system som särskilt utvecklats för denna typ av rengöring. Det gör att de små partiklarna aldrig kan falla tillbaka ner i porerna och täppa igen, därmed återställs dräneringsfunktionen i underlaget.

Smutsvattnet filtreras, och beroende på smutshetsgrad, kan det återanvändas flera gånger. Ytor som inte kan bearbetas av maskinen, som t.ex. hörn, under lekredskap och trappor  kan rengöras med en integrerad högtryckslans. Rengöringen gör att gummit återfår sina klara färger.

BÄTTRE EKONOMI

Gummits struktur med öppna porer leder till att smutspartiklar och föroreningar lätt fastnar i dem, och därmed går dräneringsförmågan förlorad och halkrisken ökar avsevärt.

Fallskyddets elastiska och skyddande egenskaper försvinner när porerna täpps till och ytan blir snabbt hårdare. Efter rengöringen återställs underlaget till öppna porer.

Regelbunden rengöring förlänger fallskyddets livslängd och är en miljövänlig och ekonomisk insats.

FALLHÖJDSTABELLER

Kolla in vad som gäller för olika höjder.